E-mail 網站導覽 English
 
周溫對導線安全電流之影響

1.適用範圍:本標準適用於CNS規定之PVC線、PE線、橡膠線等電線電纜,配線於屋內線路,其周圍溫
    度經常超過35℃以上至85℃以下者,其周圍溫度對導線安全電流之影響。
2.安全電流減少係數:

60℃ 75℃ 80℃ 90℃
40 0.90 0.94 0.94 0.96
45 0.78 0.87 0.87 0.90
50 0.64 0.79 0.80 0.85
55 0.45 0.71 0.74 0.80
60   0.62 0.67 0.74
65   0.50 0.58 0.67
70   0.36 0.48 0.61
75     0.34 0.53
80       0.43
85       0.30
© 2007.Shen Tai Electric Industry Co.,Ltd All Rights Reserved.
電話:02-89769001 傳真:02-89769133
地址:台北縣24872五股鄉中興路一段6號2樓之6(大都會科學園區)